Erfarenhetsutbyte på frukostseminarium

Det är tufft att vara förändringsledare när reaktionerna kommer. Varje gång vi pratar om Mangometoden får vi ta del av förändringsledares erfarenheter.

I tisdags (2015-03-24) var det dags att presentera nya upplagan av ”Mango i huvet – strategisk förändringskommunikation i praktiken”. Vi gjorde det med ett frukostseminarium i Västerås. Liksom vid tidigare seminarier om mangometoden fick vi av deltagarna många intressanta reflektioner och berättelser om olika förändringsprojekt.

Gilla läget – ett negativt budskap

Vi bad deltagarna om reflektioner på hur det känns när någon – chef eller kollega – i en förändring säger att nu gäller det att gilla läget. Många menade att det väcker motstånd att på det sättet bli tillsagd vad man ska tycka. En av deltagarna pekade på att den som säger ”gilla läget” i själva verket beskriver förändringen som negativ. Underförstått i uttrycket är att det här innebär nackdelar för dig, men du måste gilla det i alla fall. Och detta sägs allt som oftast av förändringsledare som vill sälja in en förändring! Hur är det möjligt att kontraproduktiv kommunikation är så vanlig?

Reaktioner kan kännas som hugg i ryggen

En av deltagarna delade med sig av sina erfarenheter från ett rörigt och besvärligt förändringsprojekt i sin organisation. Hon beskrev att hon fick ta emot negativa reaktioner och hantera att de som skulle fungera som förändringsledare inte gjorde det.

-Det är som hugg i ryggen, uttryckte hon det.

Det är naturligt med reaktioner på förändringar men det är många gånger tufft att vara den som ska ta emot och hantera reaktionerna. Om alla som driver förändringen är införstådda med att det kommer att komma reaktioner, att det inte är ett misslyckande, är det lättare att hantera det. Som förändringsledare behöver man också vara beredd på att reaktionerna även kan komma från ledning och styrgrupp. När förändringen rullar på kan ledning och styrgrupp ”ligga efter” i sina reaktioner, eftersom de kanske inte är fullt ut införstådda med förändringens konsekvenser. Då behöver även de bemötas med förändringskommunikation.

Publicerat: 15:09 (2015-03-30)