Bokens innehåll

Läsaren får en genomgång av vilka reaktioner som uppstår under förändringar och får också praktiska kommunikativa verktyg för att påverka människor till att vilja bidra till förändring. Författarna berättar om sina erfarenheter och vänder sig till dem som vill använda kommunikation i förändringsarbete. Verktygen som föreslås är anpassade till de olika reaktionsfaserna i förändringskurvan.

Författarna kallar det målgrupps- och situationsanpassad förändringskommunikation – eller mangometoden.