Om författarna och boken

Cath Blomkvist


Cath Blomkvist är kommunikationskonsult i egna företaget comcat, med inriktning kommunikationsplanering, föreläsningar, coachning och ledarskap. Innan livet som egen företagare arbetade Cath med kommunikation i små, stora, privata och offentliga organisationer. Cath är även NLP Trainer.

Beatrice Arnesson


Beatrice Arnesson är kommunikationschef på EKN (Exportkreditnämnden). Beatrice har tidigare arbetat med kommunikation inom kommun, landsting, privata näringslivet och en ideell organisation, både som anställd och konsult.

MANGO I HUVET?


Läsaren får en genomgång av vilka reaktioner som uppstår under förändringar och får också praktiska kommunikativa verktyg för att påverka människor till att vilja bidra till förändring. Författarna berättar om sina erfarenheter och vänder sig till dem som vill använda kommunikation i förändringsarbete. Verktygen som föreslås är anpassade till de olika reaktionsfaserna i förändringskurvan.

Författarna kallar det situationsanpassad förändringskommunikation – eller mangometoden.