Budskapsträning

Dessa träningar hjälper till att samordna budskapen och ger insikt i vikten av att ha gemensamma budskap, som alla står bakom. Risken för tvetydiga budskap minimeras. Budskapsträning är mycket lik en mediaträning där fokus ligger på interna målgrupper.