Föreläsningar / work shops / utbildningar

Strategisk förändringskommunikation, antingen som 2 h föreläsning eller en heldags work-shop.

Nyckelpersoner i en förändring är ofta ledning, chefer, informatörer och HR-personal. Vi tränar deltagarna i konsekvenser av förändringsreaktioner, att vara både sändar- och mottagarorienterade. Och att arbeta med strategisk, planerad kommunikation.