Frågor & svar

Enligt mangometoden är Frågor & svar är inte bara ett dokument utan ett arbetssätt i förändringskommunikationsarbetet. Frågor behandlas med respekt, svar ges och alla nyckelpersoner har ansvar i att aktivt ta in frågor från organisationen.

Du kan anlita oss för att arbeta med Frågor & svar-metoden i ditt förändringskommunikationsprojekt. Ofta permanentas arbetsmetoden efter förändringsprojektet, när organisationen sett hur effektiv den är.