Historiebeskrivning

En förändring kan upplevas som ”en blixt från en klar himmel”, även efter lång tid av förändringens annonsering. Genom att sätta in den aktuella förändringen i ett historiskt perspektiv kan energi tillföras förändringsprocessen.