Kommunikationsplanering

En kommunikationsplanering svarar på frågorna:
Vem säger Vad till Vem?
Varför sägs det? Vilket är Syftet?
I Vilka kanaler sägs det?
Vilka reaktioner kan förutsättas?
Svaren (besluten) på dessa frågor sätts samman i en plan – ett gemensamt dokument att utgå ifrån. Planen ger struktur och underlättar för alla att göra egna planeringar.

Vi hjälper dig att planera din förändringskommunikation.