Scenarioframställning

Genom att ta fram olika scenarios förbereds man på vad som kan hända när förändringsbudskapen kommuniceras.