Författarna till Mango i huvet har lyckats med att förmedla kommunikation, förändringsarbete och förändringskommunikation på ett lättbegripligt sätt för en lekman inom området. Bitar föll på plats och jag ser att jag kommer få stor nytta av det jag läst i framtida projekt.

Christina Sandberg, Financial Controller, SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency)