Det är en utmärkt skrift för att hämta insikt i och förståelse för förändringsprocessers förlopp. Stort fokus ligger på att beskriva de problem som kan uppstå och hur man kan vända dessa problem till något positivt, eller ännu hellre – undvika dem helt.

Kjell-Arne Engberg VD Engberg-Gruppen