Det här är Cath Blomkvist

Cath Blomkvist

Det är min övertygelse att vår kommunikation med andra och oss själva blir enklare och lättare om vi har ambitionen att vara tydliga. Men “tydlighet” är inte alltid lätt. Det jag anser vara tydligt behöver inte vara tydligt för dig. Och översatt till företag: det ditt företag kommunicerar behöver inte uppfattas som tydligt och klart av dina kunder, leverantörer och/eller andra intressenter. Om hur du kan bli tydligare, som privatperson eller företagare, kan jag hjälpa dig med. Mina övergripande verktyg för detta är målfrågeri, tydliggörande och ordsätteri

Senaste inlägg av Cath Blomkvist

Men är det inte så att om jag som chef förmedlar visionen och målen med förändringen så går det hela av sig självt?

De flesta förändringar behöver engagerade medarbetare för att bli verklighet. Om endast chefen/ledaren/VDn är engagerad händer oftast inte så mycket. Om en chef inte kan konkretisera vad som behöver göras för att förändringen ska bli av, händer antagligen ingenting. Visionen är viktig för att förhoppningsvis tända en gnista till lust hos medarbetarna, och målen är viktiga för att organisationen ska veta varthän man ska. Utöver...
Läs mer

Tror ni verkligen att man kan planera kommunikationen utifrån en modell över människors reaktioner?

Kanske anser vissa att man ska vara försiktig med att övertolka och alltför mycket generalisera modeller av det här slaget. Vår erfarenhet är dock att denna modell ger goda möjligheter att avläsa var organisationen befinner sig i sin förändringsprocess. Därigenom vet man vilka slags kommunikationsåtgärder man kan använda för just den situationen. Man möter till exempel inte en organisation i förnekandets och motståndets faser med...
Läs mer

Hur får man medarbetarna att gå snabbare igenom sina förändringskurvor?

Vårt svar är att det oftast inte är förkortning av tiden som är det viktigaste att fokusera på, framför allt pga alla människors olika behov gällande tiden. Människor behöver få tid till att reagera, annars kan en förändring aldrig bli en reell förändring. För de flesta företag/organisationer är den stora utmaningen i en förändringsprocess att förhindra en alltför stor nedgång i produktiviteten, dvs att göra...
Läs mer

Vad tycker ni att jag som just har läst den här boken framför allt ska komma ihåg?

I förändringar så reagerar medarbetare och det är bra, för då vet du som förändringsledare i vilken fas i förändringskurvan medarbetarna befinner sig. Det innebär i sin tur att du får information om vilka kommunikativa åtgärder du kan använda och vilka verktyg som är mindre effektiva....
Läs mer

Senaste kommentarer av Cath Blomkvist

    Inga kommentarer av Cath Blomkvist ännu.