Tror ni verkligen att man kan planera kommunikationen utifrån en modell över människors reaktioner?

Kanske anser vissa att man ska vara försiktig med att övertolka och alltför mycket generalisera modeller av det här slaget. Vår erfarenhet är dock att denna modell ger goda möjligheter att avläsa var organisationen befinner sig i sin förändringsprocess. Därigenom vet man vilka slags kommunikationsåtgärder man kan använda för just den situationen. Man möter till exempel inte en organisation i förnekandets och motståndets faser med nya idéer. På samma sätt är det okänsligt och kontraproduktivt att närma sig en deprimerad organisation med en hurtig ”ta-dig-i-kragen-mentalitet”.

Alltså: kurvan ger en vägledning om vilka kommunikationsåtgärder som behövs för att lotsa en organisation genom en förändring.

Skrivet av

Cath Blomkvist

Det är min övertygelse att vår kommunikation med andra och oss själva blir enklare och lättare om vi har ambitionen att vara tydliga. Men “tydlighet” är inte alltid lätt. Det jag anser vara tydligt behöver inte vara tydligt för dig. Och översatt till företag: det ditt företag kommunicerar behöver inte uppfattas som tydligt och klart av dina kunder, leverantörer och/eller andra intressenter. Om hur du kan bli tydligare, som privatperson eller företagare, kan jag hjälpa dig med. Mina övergripande verktyg för detta är målfrågeri, tydliggörande och ordsätteri

Ännu inga kommentarer

Svara

Du behöver vara inloggad för att skicka kommentarer