Det här är Cath Blomkvist

Cath Blomkvist

Det är min övertygelse att vår kommunikation med andra och oss själva blir enklare och lättare om vi har ambitionen att vara tydliga. Men “tydlighet” är inte alltid lätt. Det jag anser vara tydligt behöver inte vara tydligt för dig. Och översatt till företag: det ditt företag kommunicerar behöver inte uppfattas som tydligt och klart av dina kunder, leverantörer och/eller andra intressenter. Om hur du kan bli tydligare, som privatperson eller företagare, kan jag hjälpa dig med. Mina övergripande verktyg för detta är målfrågeri, tydliggörande och ordsätteri

Senaste inlägg av Cath Blomkvist

Erfarenhetsutbyte på frukostseminarium

Det är tufft att vara förändringsledare när reaktionerna kommer. Varje gång vi pratar om Mangometoden får vi ta del av förändringsledares erfarenheter. I tisdags (2015-03-24) var det dags att presentera nya upplagan av ”Mango i huvet – strategisk förändringskommunikation i praktiken”. Vi gjorde det med ett frukostseminarium i Västerås. Liksom vid tidigare seminarier om mangometoden fick vi av deltagarna många intressanta reflektioner och berättelser om...
Läs mer

Varför ska man läsa just er bok? Vad skiljer den från andra böcker i samma kategori?


Mycket har skrivits om förändringsprocesser och även om förändringskurvan. Det som skrivits handlar oftast antingen om individens reaktioner på en förändring eller om ledningens syn på hur en förändringsprocess ska genomföras. Vi vill visa att man kan använda förändringskurvan som hjälp för att förstå förändringsarbete på organisationsnivå, med utgångspunkt i den individuella förändringskurvan. Vi vill visa att om man som förändringsledare ökar sin förståelse för...
Läs mer

Var har ni hämtat inspiration? Vad fick er att skriva boken?

När vi hållit föredrag om vår syn på förändringskommunikation har vi nästan alltid fått frågan om vi kan ge förslag på litteratur i ämnet. En hel del har i och för sig skrivits om förändringskurvan, men vi har inte hittat en bok som beskriver hur man kan använda kunskapen om förändringskurvan när man ska kommunicera i och under en förändring. Det gav oss inspiration att...
Läs mer

Vad är viktigast att tänka på när ett förändringsarbete i en organisation inleds?

Mangometoden innebär att kommunikationen i en förändring anpassas så att den blir den mest effektiva i en viss situation och för en viss målgrupp. 1. Ta in kunskap om dem som behöver medverka i förändringen för att den ska bli framgångsrik. Ju mer du vet om dem som påverkas, desto lättare är det att målgruppsanpassa kommunikationen. 2. Planera kommunikationen utifrån hur människor brukar reagera i...
Läs mer

Senaste kommentarer av Cath Blomkvist

    Inga kommentarer av Cath Blomkvist ännu.