Hur får man medarbetarna att gå snabbare igenom sina förändringskurvor?

Vårt svar är att det oftast inte är förkortning av tiden som är det viktigaste att fokusera på, framför allt pga alla människors olika behov gällande tiden. Människor behöver få tid till att reagera, annars kan en förändring aldrig bli en reell förändring.

För de flesta företag/organisationer är den stora utmaningen i en förändringsprocess att förhindra en alltför stor nedgång i produktiviteten, dvs att göra ”svackan” så grund som möjligt. Inte sällan får vi höra att det ska vara ”business as usual” under en förändringsprocess. Glöm det. De chefer/ledare som vill leda och styra en framgångsrik förändring inser att reaktioner på förändringen kommer och ser dessa reaktioner som bra eftersom de ger information om i vilken fas organisationen befinner sig. Därigenom kan dessa ledare/chefer använda effektiva kommunikativa åtgärder för att förhoppningsvis minimera produktivitetsnedgången.

Skrivet av

Cath Blomkvist

Det är min övertygelse att vår kommunikation med andra och oss själva blir enklare och lättare om vi har ambitionen att vara tydliga. Men “tydlighet” är inte alltid lätt. Det jag anser vara tydligt behöver inte vara tydligt för dig. Och översatt till företag: det ditt företag kommunicerar behöver inte uppfattas som tydligt och klart av dina kunder, leverantörer och/eller andra intressenter. Om hur du kan bli tydligare, som privatperson eller företagare, kan jag hjälpa dig med. Mina övergripande verktyg för detta är målfrågeri, tydliggörande och ordsätteri

Ännu inga kommentarer

Svara

Du behöver vara inloggad för att skicka kommentarer