Vad är mangometoden?

Mangometoden innebär att kommunikationen i en förändring anpassas så att den blir den mest effektiva i en viss situation och för en viss målgrupp.

För många år sedan stod vi i en mataffär då en kassör ropade ”Mango i huvet?” Ingen fattade någonting förutom den andra kassören som förstod att det betydde: ”Kan du i huvet vad mango kostar eller måste jag kolla upp det?” För oss har det här blivit typexemplet på vad som är situationsanpassad, effektiv kommunikation.

När kommunikationen enligt mangometoden blir situationsanpassad skapas gemensamma referenspunkter och gemensamma historiebeskrivningar. Det uppnås genom att kommunikationen sker både utifrån den planerade förändringen och utifrån reaktioner på förändringen.

Många förändringsarbeten misslyckas eller blir kostsamma på grund av att de berörda fastnar i blockering, motstånd eller bearbetning. Med kommunikation går det att hjälpa människor genom förändringskurvan och fram till nytt fokus. Mangometoden utgår från kunskap om hur människor reagerar i de olika faserna av förändringskurvan och anpassning av kommunikationen efter det.

Ju större kunskap om målgrupperna, desto mer mangokommunikation kan planeras och genomföras. Det vill säga en kommunikation som snabbt och enkelt tolkas av målgruppen därför att den är målgrupps- och situationsanpassad. Därmed skapas större chans att få medarbetarna att medverka i förändringen.

Skrivet av

Cath Blomkvist

Det är min övertygelse att vår kommunikation med andra och oss själva blir enklare och lättare om vi har ambitionen att vara tydliga. Men “tydlighet” är inte alltid lätt. Det jag anser vara tydligt behöver inte vara tydligt för dig. Och översatt till företag: det ditt företag kommunicerar behöver inte uppfattas som tydligt och klart av dina kunder, leverantörer och/eller andra intressenter. Om hur du kan bli tydligare, som privatperson eller företagare, kan jag hjälpa dig med. Mina övergripande verktyg för detta är målfrågeri, tydliggörande och ordsätteri

Ännu inga kommentarer

Svara

Du behöver vara inloggad för att skicka kommentarer