Det ni skriver i den här boken, är inte det egentligen självklarheter?

Javisst, alla organisationer arbetar med kommunikation. De flesta organisationer har fungerande kommunikationsstrukturer och i de flesta förändringsarbeten görs en kommunikationsplan. Det vi vill visa är hur du som förändringsledare kan anpassa kommunikationsstrukturen och kommunikationsplaneringen för att styra medarbetares val att stanna, delta, bidra och utvecklas. För att klara det i en förändring behöver du anpassa kommunikationen till medarbetarnas reaktioner på förändringen.

När man som individ är sändare av ett budskap till en annan individ så anpassar man sig naturligt till mottagarens reaktioner. I en organisation, med exempelvis budskap från en projektgrupp till en avdelning, sker denna anpassning inte lika självklart. Då behöver man tänka till för att anpassningen ska ske.

Skrivet av

Cath Blomkvist

Det är min övertygelse att vår kommunikation med andra och oss själva blir enklare och lättare om vi har ambitionen att vara tydliga. Men “tydlighet” är inte alltid lätt. Det jag anser vara tydligt behöver inte vara tydligt för dig. Och översatt till företag: det ditt företag kommunicerar behöver inte uppfattas som tydligt och klart av dina kunder, leverantörer och/eller andra intressenter. Om hur du kan bli tydligare, som privatperson eller företagare, kan jag hjälpa dig med. Mina övergripande verktyg för detta är målfrågeri, tydliggörande och ordsätteri

Ännu inga kommentarer

Svara

Du behöver vara inloggad för att skicka kommentarer