Vad är viktigast att tänka på när ett förändringsarbete i en organisation inleds?

Mangometoden innebär att kommunikationen i en förändring anpassas så att den blir den mest effektiva i en viss situation och för en viss målgrupp.
1. Ta in kunskap om dem som behöver medverka i förändringen för att den ska bli framgångsrik. Ju mer du vet om dem som påverkas, desto lättare är det att målgruppsanpassa kommunikationen.
2. Planera kommunikationen utifrån hur människor brukar reagera i förändring. En viss typ av kommunikation behövs när människor är blockerade och en annan typ av kommunikation när människor är i motstånd.
3. Håll koll på hur medarbetare reagerar och anpassa kommunikationen utifrån det.

Skrivet av

Cath Blomkvist

Det är min övertygelse att vår kommunikation med andra och oss själva blir enklare och lättare om vi har ambitionen att vara tydliga. Men “tydlighet” är inte alltid lätt. Det jag anser vara tydligt behöver inte vara tydligt för dig. Och översatt till företag: det ditt företag kommunicerar behöver inte uppfattas som tydligt och klart av dina kunder, leverantörer och/eller andra intressenter. Om hur du kan bli tydligare, som privatperson eller företagare, kan jag hjälpa dig med. Mina övergripande verktyg för detta är målfrågeri, tydliggörande och ordsätteri

Ännu inga kommentarer

Svara

Du behöver vara inloggad för att skicka kommentarer