Senaste inlägg

Erfarenhetsutbyte på frukostseminarium

Det är tufft att vara förändringsledare när reaktionerna kommer. Varje gång vi pratar om Mangometoden får vi ta del av förändringsledares erfarenheter. I tisdags (2015-03-24) var det dags att presentera nya upplagan av ”Mango i huvet – strategisk förändringskommunikation i praktiken”. Vi gjorde det med ett frukostseminarium i Västerås. Liksom vid tidigare seminarier om mangometoden fick vi av deltagarna många intressanta reflektioner och berättelser om...
Läs mer

Varför ska man läsa just er bok? Vad skiljer den från andra böcker i samma kategori?


Mycket har skrivits om förändringsprocesser och även om förändringskurvan. Det som skrivits handlar oftast antingen om individens reaktioner på en förändring eller om ledningens syn på hur en förändringsprocess ska genomföras. Vi vill visa att man kan använda förändringskurvan som hjälp för att förstå förändringsarbete på organisationsnivå, med utgångspunkt i den individuella förändringskurvan. Vi vill visa att om man som förändringsledare ökar sin förståelse för...
Läs mer

Var har ni hämtat inspiration? Vad fick er att skriva boken?

När vi hållit föredrag om vår syn på förändringskommunikation har vi nästan alltid fått frågan om vi kan ge förslag på litteratur i ämnet. En hel del har i och för sig skrivits om förändringskurvan, men vi har inte hittat en bok som beskriver hur man kan använda kunskapen om förändringskurvan när man ska kommunicera i och under en förändring. Det gav oss inspiration att...
Läs mer

Vad är viktigast att tänka på när ett förändringsarbete i en organisation inleds?

Mangometoden innebär att kommunikationen i en förändring anpassas så att den blir den mest effektiva i en viss situation och för en viss målgrupp. 1. Ta in kunskap om dem som behöver medverka i förändringen för att den ska bli framgångsrik. Ju mer du vet om dem som påverkas, desto lättare är det att målgruppsanpassa kommunikationen. 2. Planera kommunikationen utifrån hur människor brukar reagera i...
Läs mer